Jeg har blitt tagget!

9/22/2007

Jeg har blitt tagget av Sina (trykk på overskriften så kommer du til henne), og dette er hva som skal gjøres:

1. Link til den som har tagget deg
2. Fortell 7 sannheter om deg, litt forskjellig og litt rart!
3. Tagg 7 folk i slutten av blogginnlegget
4. Legg en melding i bloggen deres og gi dem beskjed om at de har blitt tagget

Her er smørbrødlista:

1. Jeg er nødt til å smøre inn føttene mine hver kveld før jeg legger meg, hvis ikke får jeg ikke sove.
2. Det verste jeg vet er paprika og hermetisk asparges
3. Det beste jeg vet er kongereker og brokkoli
4. Jeg har jobbet som ansiktsmaler
5. Når jeg skal på loppemarked hjemme fyker mamma rundt og forbyr alle selgerne å selge meg noe større enn bøker (fordi det meste blir lagret hos henne)
6. Hvis jeg skulle startet utdanningen min om på nytt ville jeg blitt patolog
7. Sjøhester er de fineste dyrene jeg vet om


De 7 jeg har tagget, er: Svinsa, Hedvig, Ronille, Sidsel, Kronborg, Virtuella og vis2vas!

I´ve been tagged by Sina, and this is what I had to do:

1. Link to the person who tagged you
2. Tell 7 truths about yourself- a little bit of this and a little bit of that-
3. Tag 7 people
4. Leave them a comment in the blog to notify them

So, this is my list:

1. I simply HAVE to indulge (?) my feet with lots of footcream every night- I can´t sleep if I don´t do it.
2. I hate peppers and asparagus (not the fresh ones, though)
3. I love king prawns and broccoli
4. I´ve worked as a face painter (I don´t know how to translate this, but it means that I´ve painted people´s faces into everything from animals to boats (!) to rainbows...)
5. Whenever there´s a fleemarket in my hometown, my mom runs around to the sellers to warn them not to sell me anything bigger than books (because I usually end up storing all my treasures at her house)
6. If I could start my education all over, I´d become a patholog (I don´t know if this is the correct translation either, but I´d wanna find out about how the cells in our body changes when we get sick or die. Pathology.)
7. I love seahorses (the fishlike ones, not the big, cow-looking ones (I could only find one translation for this word- in Norwegian it can mean both)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar